Εκτελωνισμός Εμπορευμάτων Εισαγωγής/Εξαγωγής

Η Argo Piraeus αναλαμβάνει την ομαλή και άμεση διεκπεραίωση όλων των Τελωνειακών διαδικασιών και Εκτελωνισμού φορτίων και εμπορευμάτων. Από την αποστολή δέματος μέχρι τη μεταφορά ενός container ή τη μεταφορά αυτοκινήτου, η εταιρεία μας θα διεκπεραιώσει για σας οποιαδήποτε εργασία απαιτεί τελωνειακές διατυπώσεις, παρέχοντας υπηρεσίες εκτελωνισμού. Η ομάδα των έμπειρων εκτελωνιστών μας διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την άμεση και γρήγορη ολοκλήρωση εισαγωγής/εξαγωγής και εκτελωνισμού εμπορευμάτων από την Αμερική, τον Καναδά και την Αυστραλία. Η τεχνογνωσία αυτή καθώς και οι ανταγωνιστικές μας τιμές, έχουν καθιερώσει την Argo Piraeus ως μόνιμο και έμπιστο συνεργάτη εμπόρων και ιδιωτών, για τη μεταφορά των εμπορευμάτων και φορτίων τους, από και προς χώρες του εξωτερικού.

 

Η Argo Piraeus αναλαμβάνει:

  • Εκτελωνισμούς Εισαγωγής/Εξαγωγής
  • Εκτελωνισμούς Αυτοκινήτων, Σκαφών και Εμπορικών Φορτίων
  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα τελωνειακών διαδικασιών
  • Αναλυτικός και άμεσος υπολογισμός δασμών και φόρων
  • Μεταφορτώσεις τράνζιτ φορτίων

Η οργάνωση και ο σωστός συντονισμός μεταξύ του εκτελωνιστικού τμήματος και του τμήματος εισαγωγών/εξαγωγών της εταιρείας μας, επιτρέπει την άμεση απελευθέρωση των εμπορευμάτων και την άμεση παραλαβή αυτών.